Wat doen wij?

De energietransitie vraagt van burgers, overheden en bedrijven een forse inspanning. Een snelle en succesvolle uitvoering is gebaat bij een meerjarig robuust beleidskader. Daarom roepen wij de nieuwe regering op prioriteit te geven aan het volgende:

  1. Een klimaatwet die de doelstellingen van Parijs realiseert, inclusief tussendoelen in 2030 en 2040 die hiermee in lijn zijn. 
  2. Een minister voor economie, klimaat en energie die het mogelijk maakt dat de kansen van de nieuwe economie worden verzilverd.
  3. Een borgingsmechanisme die de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken onafhankelijk borgt over kabinetten heen.
  4. En het opzetten van een nationale investeringsbank die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt.

Het bedrijfsleven wil onderdeel van de oplossing zijn. Vanuit een gedeelde visie en aanpak, werkt ieder voor zich aan oplossingen op deelterreinen van de verduurzaming. Dit laten we krachtig aan Nederland laten horen: wij zetten onze schouders onder de verduurzaming van de Nederlandse maatschappij. Lees hier het volledige pleidooi 1.0pleidooi 2.0 inclusief toelichting en pleidooi 3.0. Daarnaast vindt u hier het Voorstel tot versnelling door systeemaanpak memo in opdracht van de TransitieCoalitie. 

 

Picture

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs (COP21) in december 2015 hebben de deelnemende landen afgesproken dat de wereldwijde opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet blijven ten opzichte van het pre-industriĆ«le tijdperk en dat zij zich zullen inspannen om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad. Het Parijs-akkoord vergt dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 80% tot 95% reduceert in 2050.