Wie zijn wij?

De TransitieCoalitie is een initiatief van meer dan 60 organisaties met een belang in de energievoorziening. We maken ons hard voor een versnelling van de energietransitie waarbij de economische en ecologische kansen optimaal worden benut. Daarom roepen wij de nieuwe regering op om prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie; wij kunnen én willen uitvoering geven aan de energietransitie, wij vragen de overheid hiervoor randvoorwaarden te scheppen. Zodoende creëren we gezamelijk groene welvaart te voor Nederland. 

 

John Giezen

"Ik ben ontzettend blij dat zoveel bedrijven zich aan het akkoord van Parijs willen verbinden. Maar nu komt het erop aan. We zullen het samen moeten oppakken." 

Sharon Dijksma

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

John Giezen

"Bedrijven moeten samenwerken met elkaar, overheid en NGO’s om de CO2 uitstoot te reduceren en  nieuwe economische mogelijkheden te creëren. Daarmee behouden wij werkgelegenheid en kan Nederland een voortrekkersrol nemen in de energietransitie." 

Allard Castelein

CEO Havenbedrijf Rotterdam

John Giezen

"Kabinet sla snel de piketpalen en bedrijfsleven, pak het op! We mogen heel groot handelen en dan halen we ons doel."

Tjerk Wagenaar

Voormalig Directeur Natuur & Milieu

John Giezen

"We moeten meer denken in kansen dan in problemen. Bijvoorbeeld mest; veel zien mest als afvalproduct, maar zie het als een energiebron, dan kan dit een invulling zijn voor de transitie naar duurzame energie."

Roelof Joosten

CEO Friesland Campina

Deelnemende bedrijven en organisaties